Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 1

Välja handelsbolag eller aktiebolag

När man ska starta ett företag så finns det en del viktiga saker att verkligen fundera igenom. Är man flera som ska starta ett företag tillsammans så är det vanligast att man väljer företagsformen handelsbolag eller aktiebolag. Skillnaden mellan dessa är ganska markant.


Juridiskt ansvar
I ett handelsbolag så är ägarna alltid ansvariga om det skulle uppstå några skulder. Det betyder att de har ett personligt ansvar och man blir som privatperson betalningsskyldig för företagets skulder.


I ett aktiebolag förlorar man endast det satsade kapitalet om företaget skulle gå i konkurs och man är inte personligen ansvarig på något sätt. Det kan därför kännas mer betryggande att starta ett aktiebolag.


Aktiebolaget företräds av en styrelse som utses av aktieägarna vid bolagsstämman. Ägare och bolag är separata juridiska personer.


I ett handelsbolag kallas ägarna bolagsmän och ägandet regleras i ett bolagsavtal. I ett handelsbolag får inte heller en av bolagsmännen träda ur bolaget utan godkännande av den andre bolagsmannen.


Utdelning
När det gäller utdelning eller lön så skiljer sig dessa två företagsformer enormt mycket åt. Det är vida känt att det är mycket bättre att ha aktiebolag när det gäller utdelning. Utdelningsutrymmet som man erhåller kan faktiskt sparas och efter ett antal år med ränta så kan det bli en riktigt bra summa. När aktiebolaget beslutar om utdelning så kommer du som ägare endast att beskattas med 20 procent i kapitalskatt.


För handelsbolag tar du ut lön och det finns en möjlighet att fördela årets resultat när det gäller skatten. Om du bestämmer dig för att utnyttja positiv räntefördelning så kommer inkomsten att minska och därför blir skatten lägre. Detta är dock bara att rekommendera upp till brytpunkten till den högre skattesatsen. I handelsbolag har man ingen utdelning, utan man får göra uttag under året, men man måste så klart skatta för dessa uttag.


Aktiekapital
För att man ska kunna starta ett aktiebolag så krävs att bolaget har ett aktiekapital på minst 50 000 kronor. Detta behöver man dock inte se som en kostnad, eftersom man får använda hälften av dessa pengar inom verksamheten. Använder man mer så är det risk att företaget likvideras, så lite vaksam bör man vara.


Vad gäller handelsbolag så behöver man inte tänka på att spara ihop till ett aktiekapital. Någon motsvarighet finns alltså inte i ett handelsbolag.


Om man ska välja handelsbolag eller aktiebolag beror på vilken typ av verksamhet som ni ska starta och vad ni anser om juridiskt ansvar, utdelning och aktiekapital. Kontakta oss gärna om ni har några frågor.


Kontakta oss gärna om ni har några frågor eller klick på länken här för att läsa mer om och beställa aktiebolag: https://starta-aktiebolag.se/aktiebolag/starta-aktiebolag

Starta handelsbolag
businessman