Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 1

Skillnader mellan handelsbolag & enkla bola

Juridiskt sett kan man se att det inte skiljer så väldigt mycket mellan handelsbolag och enkla bolag. I båda företagsformer är det till exempel företagarna som bär det personliga ansvaret för företagets avtal och skulder. Men vad skiljer egentligen dessa bolagsformer åt?


Minst två bolagsmän
Den mest framträdande skillnaden mellan de två bolagsformerna är kanske att man måste vara minst två personer som tillsammans startar ett handelsbolag. Enkla bolag bildas när två eller fler personer ingår i ett avtal att samarbeta, men man kommer inte att bilda någon annan bolagsform tillsammans. I ett enkelt bolag ansvarar varje delägare endast för sin del av skulderna och äger samtidigt sin del av tillgångarna. Ett bra exempel är när några personer köper en lott tillsammans eller när flera företag samverkar tillsammans, i till exempel ett gemensamt byggprojekt. Enkelt bolag är alltså inte samma sak som enskild firma, vilket är lätt att förväxla.


Delar på risken
I ett handelsbolag delar alla bolagsmän på risken. Man är (minst) två som sätter in pengar i företaget och två som kan hjälpas åt att betala skulderna för företaget om det skulle behövas. Det är så klart också trevligt att ha en kompanjon som man delar både sin passion och sina idéer med och som brinner lika starkt för att företaget ska lyckas, som du själv gör.


I enkla bolag så är de avtal som slutits bindande för de bolagsmän som deltog i avtalet. Alla bolagsmän som har avtalat gentemot en tredje person, har samma rättigheter och skyldigheter gentemot den person de ingått avtal med.


Eget organisationsnummer
En annan skillnad är att ett handelsbolag får sitt eget organisationsnummer och blir på så sätt en juridisk person. Detta gäller inte för ett enskilt bolag. Det enkla bolaget får aldrig något organisationsnummer tilldelat till sig.


Inkomstdeklaration
Ett enkelt bolag deklarerar inte själv, utan varje bolagsman måste ta upp sin andel av resultatet i sin inkomstdeklaration. Alla som är delägare i ett enkelt bolag är enskilda näringsidkare, det är bara det att man bedriver verksamheten gemensamt.


Eftersom handelsbolaget är en juridisk person så kommer företaget kunna anställa personer och skriva på avtal. Som delägare i ett handelsbolag är det varje persons ansvar att betala in sina egna skatter och avgifter.


Det kan ibland vara knepigt att särskilja handelsbolag och enkla bolag. Hoppas att denna information har hjälpt en bit på väg. Kontakta oss gärna om du har några som helst frågor.

Starta handelsbolag
businessman