Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 2

Handelsbolag – fördelar

Att starta ett handelsbolag har fördelar och kan vara den perfekta bolagsformen för dig som vill prova en helt ny affärsidé med en kollega. För att starta ett handelsbolag måsta man vara minst två delägare, och dessa kallas bolagsmän.


Inget aktiekapital
När man startar ett handelsbolag så behöver man inte registrera något kapital. Insatsen är vanligen 100 kr, men istället så blir man solidariskt ansvarig för företagets framtida skulder och något skulle hända. Bolagsmännen förbinder sig alltså att privat gå in och lösa skulder om så skulle behövas.


Många väljer bolagsformen handelsbolag just eftersom man inte behöver få fram 50 000 kronor i startkapital, vilket man måste för att starta aktiebolag. Vid ett senare tillfälle kan man dock ombilda sitt företag till aktiebolag om man skulle vilja.


Delat ansvar
Man måste vara minst två personer som startar ett handelsbolag tillsammans. Detta betyder att man aldrig står ensam, utan man har alltid någon att vända sig till som sitter i samma sits. Båda bolagsmän går in med allt vad de äger och har, även privat, så det är verkligen delat ansvar om företaget skulle gå i konkurs.


Om man endast är två personer som startar handelsbolag och om man har ungefär likvärdiga kunskaper och ska vara lika aktiva i verksamheten så är det mycket lätt att organisera handelsbolaget. Ägarna blir då näst intill jämställda. Om så inte är fallet, utan den ena kommer att vara mer drivande och den andra mer passiv, så kan det vara bra att istället starta ett kommanditbolag, vilket är en annan form av handelsbolag där den ena tar på sig mer ekonomiskt ansvar än den andra.


Eget organisationsnummer
När man har registrerat och fått sitt handelsbolag godkänt, så får företaget sitt eget organisationsnummer och blir på så sätt en juridisk person. Företaget kan då anställa personer och teckna avtal och man behöver inte göra detta som privatperson, utan i företagets namn.


Handelsbolag behöver i de flesta fall inte anlita någon revisor, men företaget är ändå bokföringsskyldigt. Det kan vara lämpligt att anlita en redovisningskonsult om ni känner att ni vill få hjälp med bokföringen.


Ett handelsbolags fördelar ligger i att det är relativt enkelt att starta och kräver inget startkapital. Det är trevligt att dela både ansvar och tankar och idéer med en kollega som har precis samma mål som du själv. Det är även positivt att företaget får sitt eget organisationsnummer och på detta sätt blir en egen juridisk person.

Starta handelsbolag
businessman