Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 1

Handelsbolag vs aktiebolag

Om man är flera personer som har bestämt att man ska bilda ett bolag tillsammans så kan det vara svårt att välja om man ska bilda ett handelsbolag eller ett aktiebolag. Det gäller att veta vad som skiljer dessa två bolagsformer åt och vad som passar bäst. Här kommer några råd och tips på vad man kan tänka på när det gäller handelsbolag vs aktiebolag.


Aktiekapital
Det som ofta är den avgörande faktorn när man ska välja om man ska starta handelsbolag eller aktiebolag är aktiekapitalet. För att kunna starta ett aktiebolag så behöver man nämligen 50 000 kronor som man kan sätta in som investerat kapital vid företagsstarten. Vill man starta sitt företag utan att göra denna investering, så är handelsbolag det bästa alternativet.


Betalningsansvar
Den största skillnaden mellan att starta ett handelsbolag vs aktiebolag kanske ändå är betalningsansvaret. En aktieägare har inte något som helst personligt ansvar när det gäller bolagets förpliktelser. I handelsbolag är bolagsmännen solidariskt betalningsskyldiga, vilket innebär att de riskerar allt de äger och har om handelsbolaget skulle bli skuldsatt. Risken för att bli så högt skuldsatt den första tiden är dock inte så stor. Man kan vid ett senare tillfälle uppgradera sitt företag till ett aktiebolag om man så önskar.


Uppgradera till aktiebolag
Om man väljer att starta ett handelsbolag så kan man alltid uppgradera sitt företag till aktiebolag. Det finns olika sätt att gå till väga på här, men vi rekommenderar att man sätter upp ett nytt aktiebolag och sedan flyttar över verksamheten via ett kontrakt och fortsätter på så sätt att bedriva företaget som ett aktiebolag. Det blir minst komplicerat att göra på detta sätt.


Hög omsättning
Om man vet att företaget kommer ha en mycket hög omsättning det första året, över 1 000 000 kronor, så är det bäst att starta ett aktiebolag direkt. Detta är dock inte fallet för de flesta nystartade företag, vilka kanske till och med kämpar för att få till en vinst första året, och då rekommenderar vi att man börjar med ett enklare handelsbolag. Det blir enklare på så vis att ett handelsbolag till exempel inte behöver skicka in sin årsredovisning (om nu företaget inte visar på väldigt hög vinst), vilket aktiebolag alltid måste göra. Observera dock att siffran 1 000 000 är en generell rekommendation och det är alltid bra att diskutera igenom allt med en bolagsrådgivare innan man startar upp. Kontakta oss gärna för mer information.

Starta handelsbolag
businessman