Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 1

Handelsbolag – juridisk person

Ett handelsbolag är en företagsform som består av två eller flera delägare, vilka kallas bolagsmän. Ett handelsbolag blir i och med registreringen en juridisk person som själv kan teckna avtal och anställa anställda. Handelsbolaget som juridisk person får ett organisationsnummer som fungerar ungefär som ett identitetsnummer efter registreringen och detta organisationsnummer tillhör då den juridiska personen.


Juridisk person
En juridisk person har egentligen precis samma rättigheter och skyldigheter som en fysisk person. En juridisk person, i form av ett handelsbolag, kan därför ingå avtal eller ha skulder. Handelsbolag räknas som en juridisk person eftersom ägaren och företaget inte är samma person. Det behöver vara minst två delägare och därför blir handelsbolag en juridisk person.


Ansvar
Trots att ett handelsbolag kallas juridisk person, så betyder det inte att det är företaget som är ansvarig för skulder och avtal. Inte alls. Det är däremot ägarna som måste dela på denna risk och detta ansvar och detta kan aldrig avtalas bort. Det solidariska ansvaret betyder att alla bolagsmän har ett personligt ansvar och kan tvingas betala företagets skulder privat. Just detta kan för många kännas obekvämt och därför väljer man istället att starta en annan företagsform där ansvaret ligger på företaget självt, alltså ett aktiebolag. Om man inte har 50 000 kronor att sätta in i aktiekapital så kan det dock vara klokt att först starta ett handelsbolag och sedan övergå till ett aktiebolag när företaget har funnit sina fötter och går bra.


Delägare
Ett handelsbolag ägs och drivs av två eller fler delägare, vilka kan vara antingen juridiska eller fysiska personer. Dessa kallas bolagsmän och de driver företaget under ett gemensamt namn (som måste innehålla ordet handelsbolag eller HB). Ägarna beskattas för sina vinstandelar och bolaget i sig beskattas därför inte som sådant. Man måste dock så klart sköta sin bokföring.


Även om alla parter inblandade är muntligt överens vid bildandet av handelsbolaget, så är det ändå mycket fördelaktigt att skriva ett kompanjonavta där det klart och tydligt står vad ni har kommit överens om och vem som ansvarar för vad.


Handelsbolag – juridisk person låter väldigt tjusigt och tilltalande, men det är bra om man har en chans att läsa upp på vad företagsformen verkligen innebär innan man blir kompanjoner. Vill det sig riktigt illa så kanske den andra delägaren plötsligt lämnar dig ensam med bolagets skulder och det skulle bli en sann mardröm. Läs på så att du vet vad som gäller. Kontakta gärna oss om du har några frågor.

Starta handelsbolag
businessman