Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 4
  • 1
  • 8
  • 1

Ombilda handelsbolag till aktiebolag

Om man vill ombilda handelsbolag till aktiebolag så innebär det ofta att det går väldigt bra för ditt företag och det är så klart positivt. Du kanske nu har tjänat ihop de 50 000 kronor som behövs i aktiekapital för att starta ett aktiebolag och ser fördelarna med att ombilda.


Att ombilda handelsbolag till aktiebolag är dock inte riktigt så enkelt som det låter. Det kan i princip ske på tre sätt:


Inkråmsöverlåtelse
En inkråmsöverlåtelse går till som så att handelsbolaget överlåter alla sina rörelsetillgångar till aktiebolaget till ett pris som motsvarar restvärdet. Det är dock viktigt att tänka på att efter en inkråmsöverlåtelse så finns fortfarande handelsbolaget kvar och när man stänger ner det, så räknas detta som en försäljning, vilket i sin tur leder till att ägarna får en kapitalvinst som beskattas i vanlig ordning.


Andelsöverlåtelse
En andelsöverlåtelse innebär att man säljer sina andelar i handelsbolaget till aktiebolaget. Skattemässigt räknas dock även detta som en försäljning.


Via kontrakt
En ombildning kan vara en komplicerad affär, kanske mer komplicerad än vad man tror. Därför rekommenderar vi att man startar ett nytt aktiebolag. Då får man ett nytt organisationsnummer och sedan kan man flytta över verksamheten genom ett kontrakt och sedan helt enkelt fortsätta att driva verksamheten, men nu i aktiebolagsform.


Tänk på vid ombildande
Det finns en del moment som du bör tänka på när man ombildar ett handelsbolag till aktiebolag. Ett sådant moment är att man måste ansöka om momsregistrering för det nya företaget. Aktiebolaget är en ny juridisk person och måste då ansöka om momsregistrering på nytt. Man måste även registrera det nya företaget som arbetsgivare om man vill att företaget ska kunna betala ut lön till dig eller andra. Du måste också själv se till att den gamla firman läggs ner, eftersom detta inte på något sätt sker per automatik. Du bör också läsa upp dig på de nya regler du nu måste följa som aktiebolagsägare. Ansvaret runt ekonomin förändras och det blir nu allt viktigare att hålla isär din privata ekonomi och aktiebolagets pengar.


Att ombilda handelsbolag till aktiebolag låter kanske väldigt enkelt, men det är mer pappersarbete än vad man tror. Det kan vara bra att ta hjälp av en revisor om man ska byta företagsform, eftersom det är mycket att sätta sig in i. Kontakta oss gärna om du vill ha tips och råd. Vi finns här för att hjälpa dig.

Starta handelsbolag
businessman