Vi använder cookies. När du använder vår webbplats så godkänner du därmed även användandet av cookies.X

Antal bolagsregistreringar utförda
  • 2
  • 2
  • 3
  • 1
  • 2

Tillstånd när du ska starta företag som hotell- och pensionatsverksamhet

Om du ska driva en verksamhet som omfattar minst nio gäster eller minst fem gästrum krävs det ett tillstånd från polisen. Dessutom ska ägarbyten och byten av föreståndare anmälas. Men om verksamheten bedrivs i mindre skala är det något enklare att starta företag. Du behöver inget särskilt tillstånd för att hyra ut max fyra rum eller platser för max åtta gäster i din hemmiljö.

Grundläggande tillstånd i hotell- och pensionatsverksamhet

Om du ska servera livsmedel kan en registrering för detta vara aktuell. Du kanske serverar dem frukost till exempel. Det krävs dessutom en registrering för dricksvattnet, tillstånd för sin enskilda avloppsanläggning osv. Om du har utländska gäster måste du registrera dessa och kontrollera deras legitimation. Dvs gäster som inte är medborgare eller fast bofast i Sverige. Uthyrningsverksamhet som till exempel boende i tält, husvagn eller båt kräver också tillstånd. Om du ska bygga helt nytt, bygga till eller bygga om en befintlig lokal, eller om du ska börja använda någon annan lokal som hotell måste du komma ihåg att begära bygglov.

Hotellrörelsen ska anmälas till kommunen innan du tar lokalen i bruk. Dessutom ska den följa de särskilda miljö- och hälsoskyddsregler som gäller för hotellverksamhet. Hotellföreståndare har också vissa speciella skyldigheter enligt smittskyddslagen. Är du fastighetsägare måste du göra en skriftlig redogörelse för hur du arbetar med brandskydd i fastigheten. Handikappanpassning kan ibland förekomma som ett krav.


Serveringsmöjligheter när jag ska starta företag

Om du ska servera alkohol till dina gäster krävs särskilt tillstånd för detta. Du måste ha tillstånd för att servera alkohol i din lokal. För att få serveringstillstånd måste du ha en godkänd livsmedelsanläggning. Serveringstillståndet är personligt och kan inte övertas från eller överlåtas till någon annan. Om du ska sälja tobak eller folköl i din lokal måste detta också anmälas.

Tro det eller ej, men du får inte heller servera dina gäster utomhus utan tillstånd för detta. Du måste ha tillstånd för att få ha en uteservering. Tänk på att du kan behöva betala hyra till markägaren för att kunna använda ytan för din uteservering.

Personal och underhållning

Du som bedriver verksamhet inom restaurangbranschen måste föra en personalliggare. Det ska framgå ditt eller ditt företags namn och personnummer/organisationsnummer, namn och personnummer på dem som arbetar den dagen, samt klockslag då arbetspassen börjar och slutar.

Om du vill spela musik måste du ha licens även för detta. Det gäller även om du har tv på rummen. Tillstånd krävs även för att kunna erbjuda dans. Du måste även betala TV-avgift om du har en tv i din lokal. Ibland kan polisen ställa krav på en förordnad ordningsvakt. Du måste i så fall anlita vakter som har gått en särskild utbildning hos polisen.

Kasino-verksamhet kräver också tillstånd. Detsamma gäller om du ska erbjuda förströelsespel. Men kom ihåg att du kan få tillstånd för högst två år i taget. Spelautomater kräver också tillstånd.

Vilken bolagsform är lämplig?

Att starta denna typ av verksamhet kan kräva en stor investering med både tid och pengar. Därför är ett delägarskap i ett handelsbolag en fördelaktig möjlighet. Du slipper då lägga ut 50 000 kronor i aktiekapital. 


Skribent: Rasmus Orsén

Starta handelsbolag
image
David Hagberg  212 visningar
Senast uppdaterad: 2019-02-01 11:23
businessman